avgjord

avgjord
• avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren
• definitiv, slutlig, slutgiltig, avgörande, avgjord, bestämd

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kategorisk — • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv …   Svensk synonymlexikon

  • svuren — • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

  • bestämd — • speciell, särskild, bestämd, säregen, specifik, synnerlig • lagbunden, bestämd, ordnad, regelbunden • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren • avtalad, uppgjord, fastställd, viss • ståndaktig, fast, orubblig,… …   Svensk synonymlexikon

  • William Johansson — Infobox Musical artist Name = William Johansson Img capt = William Johansson in 2008 Background = solo singer Birth name = Peder William Christopher Johansson Alias = Born = birth date and age|1988|1|21 Died = Origin = Borlänge, Dalarna, Sweden… …   Wikipedia

  • Fluoridation by country — Fluoridation of water, salt, and milk varies from country to country. Water fluoridation is most common in the English speaking countries. Continental Europe largely does not fluoridate water,Ingram, Colin. (2006). The Drinking Water Book . pp.… …   Wikipedia

  • absolut — • bestämt, visst, säkert, definitivt, utan vidare, ovillkorligen, ojämförligt • faktiskt, verkligen, sannerligen, säkert, absolut, i själva verket • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv • helt, och, hållet,… …   Svensk synonymlexikon

  • avgörande — • livsviktig, avgörande, vital, väsentlig • väsentlig, viktig, kritisk, definitiv, slutgiltig, decisiv • utslag, beslut, dom • fundamental, grundläggande, avgörande, väsentlig, betydelsefull, primär • avgörande, resolution, bestämmande, åläggande …   Svensk synonymlexikon

  • definitiv — • definitiv, slutlig, slutgiltig, avgörande, avgjord, bestämd • väsentlig, viktig, kritisk, definitiv, slutgiltig, decisiv …   Svensk synonymlexikon

  • fullständig — • fullständig, komplett, total, full, färdig • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

  • obetingad — • kategorisk, bestämd, uttrycklig, absolut, obetingad, slutgiltig, definitiv • avgjord, bestämd, fullständig, kategorisk, obetingad, ovillkorlig, svuren …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”